CÔNG TY TNHH TM DV YUAN HUNG
CÔNG TY TNHH TM KHẮC PHONG
元鴻貿易責任有限公司
克峰貿易責任有限公司

YL-240 單針總合送平車(返縫,大梭)

YL-240 單針總合送平車(返縫,大梭)

商品編號:YL-240

Nội dung sản phẩm

精准的送料機構,堅固耐用且易於調整。 使用大型縮頭,可提高縫製效率。 帳篷、座椅、坐墊、皮包、皮箱、皮革製品、汽車內部的裝潢等縫製工程。

登录

注册

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để tăng cường trải nghiệm sử dụng website, để quản lý truy cập vào tài khoản của bạn, và cho các mục đích cụ thể khác được mô tả trong 隐私政策 của chúng tôi.

登录

注册

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để tăng cường trải nghiệm sử dụng website, để quản lý truy cập vào tài khoản của bạn, và cho các mục đích cụ thể khác được mô tả trong 隐私政策 của chúng tôi.