CÔNG TY TNHH TM DV YUAN HUNG
CÔNG TY TNHH TM KHẮC PHONG
元鴻貿易責任有限公司
克峰貿易責任有限公司

YL-2 單線手提式縫袋口機 (輕巧型)

YL-2 單線手提式縫袋口機 (輕巧型)

商品編號:YL-2

Nội dung sản phẩm

本機適用於各種行業包裝專用設備。

線跡單線鏈式、具有彈性好、牢固、拆卸方便、操作簡單、易修理等特點。

.

 

登录

注册

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để tăng cường trải nghiệm sử dụng website, để quản lý truy cập vào tài khoản của bạn, và cho các mục đích cụ thể khác được mô tả trong 隐私政策 của chúng tôi.

登录

注册

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để tăng cường trải nghiệm sử dụng website, để quản lý truy cập vào tài khoản của bạn, và cho các mục đích cụ thể khác được mô tả trong 隐私政策 của chúng tôi.