CÔNG TY TNHH TM DV YUAN HUNG
CÔNG TY TNHH TM KHẮC PHONG
元鴻貿易責任有限公司
克峰貿易責任有限公司

KPS-1B 手提式縫包機(帶電池小)

KPS-1B 手提式縫包機(帶電池小)

商品編號: KPS-1B

Nội dung sản phẩm

本機適用於各種行業包裝專用設備。

使用電池,機器的機動性非常靈活,適合在多種不同環境下工作,即使停電也能有效工作。

線跡單線鏈式、具有彈性好、牢固、拆卸方便、操作簡單、易修理等特點。

登录

注册

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để tăng cường trải nghiệm sử dụng website, để quản lý truy cập vào tài khoản của bạn, và cho các mục đích cụ thể khác được mô tả trong 隐私政策 của chúng tôi.

登录

注册

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để tăng cường trải nghiệm sử dụng website, để quản lý truy cập vào tài khoản của bạn, và cho các mục đích cụ thể khác được mô tả trong 隐私政策 của chúng tôi.