CÔNG TY TNHH TM DV YUAN HUNG
CÔNG TY TNHH TM KHẮC PHONG
元鴻貿易責任有限公司
克峰貿易責任有限公司

YL-73 摩卡車單針壓腳上下送筒型車

YL-73 摩卡車單針壓腳上下送筒型車

商品編號: YL-73

Nội dung sản phẩm

壓腳擺動可任意調整針距。 採用半回旋式的大釜,可以減少更換底線的次數而增加縫製效率。

極厚物料之車縫。

適用於鞋、手提袋的手把、棒球手套、安全帶、帳篷、椅墊、箱、外翻鞋。

登录

注册

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để tăng cường trải nghiệm sử dụng website, để quản lý truy cập vào tài khoản của bạn, và cho các mục đích cụ thể khác được mô tả trong 隐私政策 của chúng tôi.

登录

注册

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để tăng cường trải nghiệm sử dụng website, để quản lý truy cập vào tài khoản của bạn, và cho các mục đích cụ thể khác được mô tả trong 隐私政策 của chúng tôi.