CÔNG TY TNHH TM DV YUAN HUNG
CÔNG TY TNHH TM KHẮC PHONG
元鴻貿易責任有限公司
克峰貿易責任有限公司

YL-14H 特厚四線拷克車

YL-14H 特厚四線拷克車

機型: YL-14H

Nội dung sản phẩm

本系列機器適用於各種薄料,中厚料、織物的包邊或包縫作業。 由於採用自動潤滑裝置運轉,順轉自如。 縫紉張力低,在高速時也能縫出穩定漂亮的線跡.

登录

注册

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để tăng cường trải nghiệm sử dụng website, để quản lý truy cập vào tài khoản của bạn, và cho các mục đích cụ thể khác được mô tả trong 隐私政策 của chúng tôi.

登录

注册

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để tăng cường trải nghiệm sử dụng website, để quản lý truy cập vào tài khoản của bạn, và cho các mục đích cụ thể khác được mô tả trong 隐私政策 của chúng tôi.