CÔNG TY TNHH TM DV YUAN HUNG
CÔNG TY TNHH TM KHẮC PHONG
元鴻貿易責任有限公司
克峰貿易責任有限公司

YL-76B 單針總合送筒型縫紉機

YL-76B 單針總合送筒型縫紉機

商品編號:YL-76B

Nội dung sản phẩm

型號 YL-76B
使用針 DPX17#22 (#19 ~ #23)
壓腳提升(膝) 14mm
針棒行程 34mm
最大縫目 5mm
針/分鐘 2500

登录

注册

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để tăng cường trải nghiệm sử dụng website, để quản lý truy cập vào tài khoản của bạn, và cho các mục đích cụ thể khác được mô tả trong 隐私政策 của chúng tôi.

登录

注册

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để tăng cường trải nghiệm sử dụng website, để quản lý truy cập vào tài khoản của bạn, và cho các mục đích cụ thể khác được mô tả trong 隐私政策 của chúng tôi.