CÔNG TY TNHH TM DV YUAN HUNG
CÔNG TY TNHH TM KHẮC PHONG
元鴻貿易責任有限公司
克峰貿易責任有限公司

YL-162 三針五線小頭三本筒型車(一般平縫/下擺車縫)

YL-162 三針五線小頭三本筒型車(一般平縫/下擺車縫)

商品編號: YL-162

Nội dung sản phẩm

特色:

– 本機配備自動剪線裝置,大大減少以往重復操作工序,從而節省工時、提高生產效率;
– 間接支持生產進度的加快;另外專配直驅裝置使得該款機更加省電,從而降低運營成本。

登录

注册

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để tăng cường trải nghiệm sử dụng website, để quản lý truy cập vào tài khoản của bạn, và cho các mục đích cụ thể khác được mô tả trong 隐私政策 của chúng tôi.

登录

注册

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để tăng cường trải nghiệm sử dụng website, để quản lý truy cập vào tài khoản của bạn, và cho các mục đích cụ thể khác được mô tả trong 隐私政策 của chúng tôi.