CÔNG TY TNHH TM DV YUAN HUNG
CÔNG TY TNHH TM KHẮC PHONG
元鴻貿易責任有限公司
克峰貿易責任有限公司

YL-125 多點粗線(單壓腳-下送)人字車

YL-125 多點粗線(單壓腳-下送)人字車

商品編號: YL-125

Nội dung sản phẩm

全新的設計科實現單壓腳多點曲折縫紉

採用半回轉達型擺梭減少換底線次數

適用於沙發、坐墊、鞋、皮革製品曲折縫、拼縫、裝飾縫

可換更花盤來縫不同的線跡

登录

注册

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để tăng cường trải nghiệm sử dụng website, để quản lý truy cập vào tài khoản của bạn, và cho các mục đích cụ thể khác được mô tả trong 隐私政策 của chúng tôi.

登录

注册

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để tăng cường trải nghiệm sử dụng website, để quản lý truy cập vào tài khoản của bạn, và cho các mục đích cụ thể khác được mô tả trong 隐私政策 của chúng tôi.